MySwing Balance

MySwing Balance meria tlak chodidiel počas švihu. Túto tréningovú metódu v dnešnej doby využívajú všetci špičkoví profesionálni hráči avšak benefit je značný aj pre bežného hráča.

Prečo je tréning s tlakom chodidiel taký dôležitý? Newtonov tretí zákon hovorí že čím silnejšie tlačíme chodidlami do zeme, tým silnejšie na nás zem tlačí späť. Táto sila sa potom reťazovou reakciou posúva cez nohy, stred tela a ruky až do hlavy palice a umožňuje nám loptičku odpáliť ďalej.

MySwing Blalance nemeria len silu tlaku chodidiel, ale aj pohyb centra celkového tlaku, rozmiestnenie tlaku medzi pravou a ľavou nohou a pätami, špičkami. Toto rozmiestnenie je veľmi dôležité, kedže správny prenos tlaku má vplyv nie len na rýchlosť palice ale aj na konzistenciu kontaktu a trajektóriu golfovej loptičky.