Fitness

Biomechanika je veda zaoberajúca sa mechanickou štruktúrou, mechanickým chovaním a mechanickými vlastnosťami živých organizmov teda aj ľudského tela.

Biomechanika sa v prípade golfu zaoberá vlastnosťami a chovaním ľudského tela potrebného pre dosiahnutie výbušného, konzistentného a technicky korektného švihu pre daného individuálneho hráča. Biomechanika golfového švihu je často negatívne ovplyvnená nedostatočnou mobilitou a stabilitou tela ako aj zlým statickým a dynamickým držaním tela. Tieto nedostatky následne spôsobujú chyby vo švihu a ich neželané kompenzácie.

Problémy s držaním tela, mobilitou a stabilitou sa najefektívnejšie diagnostikujú prostredníctvom fyzického skríningu (Titleist Performance Institute-TPI a Functional Movement Screen-FMS). Dôležitosť fyzického skríningu najlepšie vyjadruje citát od Titleist Performance Institute, „ Keď nemeriaš, tak strieľaš“.

Po vyhodnotení fyzického skríningu viem zostaviť špecifický fitness plán ktorý koriguje potrebné problémy v oblasti mobility, stability a postoja. Na fitness tréning taktiež využívam špecializované cvičebné pomôcky od Austrálskej firmy GravityFit ktoré sú používané viacerými hráčmi a hráčkami z popredných svetových túr.

„No matter what your physical limitation might be,
you can always find some extra yardage if you know where to look.“
                                                                                                                                                  Xander SCHAUFFELE