Individuálny tréning

Individuálny tréning je určený pre hráčov všetkých výkonnostných kategórií od začiatočníkov po elitných hráčov.

Tréning začína BioSwing Dynamics skríningom, ktorý bol vytvorený trénerskými legendami Mike Adamsom a E.A. Tischlerom.  Na základe BioSwing Dynamics skríningu viem nafitovať švih na mieru pre každého individuálneho hráča/hráčku na základe jeho/jej anatómie a prirodzených pohybových tendencií.

Tréning ďalej zahŕňa video analýzu prostredníctvom softvéru OnForm a špičkovú technológiu ako:

  • Analýzu letu loptičky a pohybu hlavy palice prostredníctvom profesionálneho doppler radaru FlightScope X3
  • 3D Biomechanickú analýzu pohybu tela prostredníctvom technológie 4D Motion
  • Analýzu tlaku chodidiel s tlakovou podložkou MySwing Balance
  • 3D analýzu pohybu zápästia za pomoci HackMotion
  • senzor na správne tempo švihu Blast Motion

Pri použití spomenutých technológií dokážem zistiť informácie, ktoré nie je možné zaznamenať na voľné oko alebo prostredníctvom videoanalýzy. Informácie viem potom aplikovať k efektívnejšej diagnostike a následnej intervencii v technike hry.

Nemalú rolu tieto technológie hrajú aj pri samotnom procese zlepšovania techniky za použitia živého „biofeedback” módu ktorý dáva klientovi/klientke spätnú väzbu pomocou audio signálu pri dosiahnutí správnej polohy/pohybu tela.

FlightScope X3 takisto umožňuje kvantifikovať každú švihovú zmenu do údajov ako napríklad rýchlosť palice alebo dráha palice a tým pádom zaručiť efektívnosť danej zmeny.