4D MOTION

Pri výuke svojich klientov používam najnovšiu štvrtú generáciu celotelového biomechanického systému 4D Motion. Tento systém pozostáva z ôsmych senzorov, ktoré sa upevňujú na rozličné časti tela a je schopný analyzovať takmer každý biomechanický parameter švihu. Systém analyzuje pohyb jednotlivých častí v šiestich smeroch (X,Y,Z plus rotácia okolo každej osy). Dáta ktoré systém poskytuje častokrát nie je možné zachytiť na spomalenom videu a majú potenciál hráčovi/hráčke pomôcť predĺžiť dĺžku rán, zvýšiť presnosť rán a znížiť riziko zranenia.

Príklady parametrov ktoré systém ponúka sú:

Grafy

  • Kinematická sekvencia
  • Zdvih, literárny posun a vysúvanie panvy
  • Rotácia, bočný úklon a podsadenie/vysadenie panvy
  • Rotácia, bočný úklon a predklon/záklon hrudníka
  • Pohyb zápästia (flexia/extenzia, radiálna/ulnárna deviácia a rotácia)
  • Uhol medzi prednou rukou a palicou (lag)
  • X faktor a X faktor delta
  • Uhol medzi prednou rukou a hrudníkom
  • A oveľa viac

Dráhy, línie, roviny a viac

  • Dráha hlavy palice
  • Dráha rúk
  • Dráha bokov (stred, pravá a ľavá strana)
  • Dráha hrudníka (stred, pravá a ľavá strana)
  • Cieľová línia
  • Uhol chrbtice
  • Línia ramien
  • Línia bokov
  • Línia palice
  • Funkčná švihová rovina
  • Rýchlosť palice
  • Rotácia šaftu

Porovnanie švihov

  • Jeden cez druhý alebo vedľa seba
  • Všetky dáta, grafy, línie a oveľa viac.