Elitní hráči

Zároveň s výukou hráčov rôznych výkonnostných kategórií sa zameriavam na výuku elitných hráčov s nízkym HCP.

Program pre elitných hráčov zahŕňa:

Analýza výkonnosti

Analýza výkonnosti prebieha za pomoci techniky „Performance Profiling“, využívania golfových štatistík a  ústnym interview s hráčom/hráčkou. Po analýze výkonnosti nasleduje kompletná technická analýza prostredníctvom videoanalýzy, FlightScope analýzy letu loptičky a pohybu golfovej palice,  3D biomechanickej analýzy pohybu tela a analýzy tlaku chodidiel. Analýza techniky prebieha v každej oblasti hry t.j. plný švih, krátka hra a patovanie. Nemalú rolu pri analýze výkonnosti hrajú aj výkonnostné testy krátkej hry a patovania.

Zlepšenie techniky

Zlepšenie techniky zahŕňa uskutočnenie potrebných technických zmien vo všetkých oblastí hry na základe výsledkov z výkonnostnej a technickej analýzy. Technické zmeny idú vždy v súlade s hráčovou/hráčkinou anatómiou a prirodzenými švihovými tendenciami  zistenými pomocou BioSwing Dynamics skríningu.  Informácie o progrese sa postupne popri videu potvrdzujú aj dátami zo spomínaných 3D senzorov, tlakovej podložky a radaru FlightScope.

Fitness príprava

Fitness príprava začína testovaním základných pohybových zručností prostredníctvom FMS (Functional Movement Screen). Ďalší stupeň je testovanie golfovo-špecifickej mobility a stability  pomocou testov od TPI (Titleist Performance Institute). Po ukončení testov bude hráčovi/hráčke urobený individuálny program na odstránenie všetkých fyzických limitácií identifikovanými počas testov. Jedná sa o veľmi dôležitý krok, keďže práve fyzické limitácie sa častokrát skrývajú za neželanými švihovými chybami a kompenzáciami.

Turnajová príprava

Počas turnajovej prípravy sa tréningový proces posúva od práce na technike na prácu na maximalizovanie výkonnosti počas turnajového obdobia. Súčasť turnajovej prípravy sú rôzne výkonnostné cviky a drily, ktoré korešpondujú s hrou na ihrisku a obsahujú napríklad zdokonaľovanie prevedenia rozličných trajektórií (nízke, vysoké, draw, fade, hook, slice, …), drily na triafanie fervejí a greenov a drily na krátku hru a patovanie.  Prostredníctvom radaru FlightScope sa počas tejto fázy takisto vykonáva takzvaný combine test ktorý zahrňuje ciele v rôznych vzdialenostiach a určuje skóre na základe presnosti rán. Nemalú rolu počas tejto fázy hrajú aj modelované tréningy za účelom prípravy na turnajový stres a nácvik správneho course manažmentu.

Psychologická príprava

Psychologická príprava je integrovaná do práce na technike/turnajovej prípravy, keďže tieto dve oblasti sa nedajú oddeliť a najlepšie fungujú keď sa dopĺňajú. Psychologická príprava takisto zahŕňa stanovenie krátkodobých, dlhodobých a strednodobých cieľov. Nemenej pozornosti sa venuje nácviku techník na zvládanie turnajového tlaku a zvýšeniu sebadôvery.

Program prebieha podľa presnej periodizácie za účelom dosiahnutia maximálnej hernej výkonnosti v letných mesiacoch.