3D Biomechanická analýza

3D Biomechanická analýza zahŕňa analýzu švihu prostredníctvom 3D technológie 4D Motion a analýzy tlaku chodidiel počas švihu s tlakovou podložkou MySwing Balance.

Výhodou takejto analýzy je, že mne a klientovi poskytne detailné informácie o pohybe jednotlivých segmentov tela v 3D priestore, ktoré často krát nie je možné indetifikovať za použitia videoanalýzy a to isté platí aj pre tlak chodiel počas švihu. 3D dáta mi takisto poskytujú poznatky o využívaní energetického potenciálu hráča na maximalizovanie švihovej rýchlosti.

Závery z 3D biomechanickej analýzy sa následne dajú využiť k efektívnejšej diagnostikácii švihových chýb a priestorov na zlepšenie vyúsťujúcej v presnú  intervenciu v golfovom švihu.