TECHNOLÓGIA

4D Motion

4D Motion je revolučný 3D celotelový systém ktorý využíva senzory menšie ako pokrový žetón. Dáta a grafy ktoré systém poskytuje :

Graphs

Kinematic Sequence:
Pelvis Lift, Sway, Thrust
Pelvis Rotation, Side Tilt, Posterior / Anterior Tilt
Chest Rotation, Side Tilt, Posterior / Anterior Tilt

Wrist Graph:
Extension / Flexion
Radial / Ulnar
Supination / Pronation

Lag Graph:
Angle between lead arm and club
X Factor, X Factor Delta
Lead Arm Adduction
Knee bend, Elbow bend and more…

Paths, Lines, Planes & More

Club Path
Hand Path
Hip Path (center, right, left)
Chest Path (center, right, left)
Target Line
Spine Angle
Shoulder Line
Hip Line
Club Line
Functional Swing Plane
Club Head Speed
Shaft Rotation
Comparison View

Compare Swings

Overlay or Side by Side
Compare all Data, Graphs, Paths, etc.

 

MySwing Balance

MySwing Balance meria tlak chodidiel počas švihu. Túto tréningovú metódu v dnešnej doby využívajú všetci špočkoví profesionálni hráči avšak benefit je značný aj pre bežného hráča. Prečo je tréning s tlakom chodidiel taký dôležitý? Newtonov tredí zákon hovorí že čím silnejšie tlačíme chodidlami do zeme, tým silnejšie na nás zem tlačí späť. Táto sila sa potom reťazovou reakciou posúva cez nohy, stred tela a ruky až do hlavy palice a umožňuje nám loptičku odpáliť ďalej. MySwing Blalance nemeria len silu tlaku chodidiel, ale aj pohyb centra celkového tlaku, rozmiestnenie tlaku medzi pravou a ľavou nohou a pätami, špičkami. Toto rozmiestnenie je veľmi dôležité, kedže správny prenos tlaku má vplyv nie len na rýchlosť palice ale aj na konzistenciu kontaktu a trajektóriu golfovej loptičky.

 

HackMotion

HackMotion je dvojica senzorov, ktorá získava informácie o pohybe predného zápästia v 3D priestore počas plného švihu, krátkej hry a patovania.