HackMotion

HackMotion je dvojica senzorov, ktorá získava informácie o pohybe predného zápästia v 3D priestore počas plného švihu, krátkej hry a patovania.