Elitní hráči

Zároveň s výukou hráčov rôznych výkonnostných kategórií sa zameriavam na výuku elitných hráčov s nízkym HCP.

Program pre elitných hráčov zahŕňa:

Analýza výkonnosti

Analýza výkonnosti prebieha za pomoci techniky „Performance Profiling“, využívania golfových štatistík, video analýza dlhej a krátkej hry a qualitatívnymi rozhovormi s hráčom/hráčkou.

Zlepšenie techniky

Zlepšenie techniky zahŕňa uskutočnenie potrebných technických zmien v oblasti puttovania, dlhej a krátkej hry.

Psychologická príprava

Psychologická príprava prebieha na samostatných sedeniach, ale tak isto je integrovaná do práce na technike/turnajovej prípravy keďže tieto dve oblasti sa nedajú oddeliť a najlepšie fungujú keď sa dopĺňajú. Psychologická príprava takisto zahŕňa stanovovanie krátkodobých, dlhodobých a strednodobých cieľov. Nemenej pozornosti sa venuje nácviku techník na zvládanie turnajového tlaku a zvýšeniu sebadôvery.

Fitness príprava

Mám rozsiahle skúsenosti v problematike golfovej biomechaniky a fitness, ktoré som získal svojim štúdiom na Titleist Performance Institute (TPI), univerzitnom štúdiu ako aj vlastnými hráčskymi a trénerskými skúsenosťami. Svojimi znalosťami viem následne identifikovať fyzické limitácie tela ktoré sa častokrát skrývajú za chybami v technike švihu.  Práca na odstránení týchto limitácií prebieha prostredníctvom špecializovaného individuálneho fitness programu. Po odstránení fyzických limitácií sa práca na fyzickej kondícii presúva na zlepšenie stability a následne sily a výbušnosti.

Turnajová príprava

Turnajová príprava zahŕňa course management a špecifickú psychologickú prípravu vrátane modelovaných tréningov. Ďalej zahŕňa zdokonaľovanie prevedenia rozličných trajektórii (nízke, vysoké, draw, fade, hook, slice, …) a prípravu špecifických rán na nasledujúci turnaj.

Program prebieha podľa presnej periodizácie za účelom dosiahnutia maximálnej hernej výkonnosti v letných mesiacoch.

Cena programu dohodou.