3D Biomechanická analýza

Biomechanika je veda zaoberajúca sa mechanickou štruktúrou, mechanickým chovaním a mechanickými vlastnosťami živých organizmov teda aj ľudského tela.

V prípade golfu sa biomechanika zaoberá vlastnosťami a chovaním ľudského tela potrebného pre dosiahnutie výbušného, konzistentného a technicky korektného švihu pre daného individuálneho hráča. Biomechanika golfového švihu je často negatívne ovplyvnená nedostatočnou mobilitou a stabilitou tela ako aj zlým statickým a dynamickým držaním tela. Tieto nedostatky následne spôsobujú chyby vo švihu a ich neželané kompenzácie. Problémy s držaním tela, mobilitou a stabilitou sa najefektívnejšie diagnostikujú prostredníctvom fyzického skríningu (Titleist Performance Institute-TPI a Functional Movement screen-FMS). Dôležitosť fyzického skríningu najlepšie vyjadruje citát od Titleist Performance Institute, „ Keď nemeriaš, tak strieľaš“.

Po vyhodnotení fyzického skríningu viem zostaviť špecifický fitness tréning ktorý koriguje potrebné problémy v oblasti mobility, stability a postoja.
Program trvá zhruba 6 týždňov a po jeho ukončení nasleduje ďalší skríning. V prípade že sú výsledky uspokojivé, ďalšie programy sa presúvajú na funkčné cviky na zvýšenie sily celého tela so súčasným zachovaním mobility.

Keď silové parametre začnú vykazovať uspokojivé výsledky, kondičný tréning sa následne presúva do cyklu budovania rýchlosti a výbušnosti. Všetky programy, ktoré s klientmi zostavujem korešpondujú s najnovšími vedeckými poznatkami získanými prostredníctvom Titleist Performance Institute  (svetový líder v oblasti golfového fitness) a taktiež poznatkami zo všeobecného kondičného výskumu.

„No matter what your physical limitation might be,
you can always find some extra yardage if you know where to look.“
                                                                                                                                                  Xander SCHAUFFELE