Jednotlivci

Individuálny tréning je určený pre hráčov všetkých výkonnostných kategórií od začiatočníkov po elitných hráčov.

Tréning zahŕňa videoanalýzu za pomoci softvéru Hudl Technique a využitie širokého arzenálu tréningových pomôcok podlľa potreby.
Pre jednotlivcov ponúkam aj TECH golfové hodiny, ktoré popri bežnom tréningu zahrňujú 3D technológiu 4D Motion, analýzu tlaku chodidiel s MySwing Balance, kinematiku predného zápästia s HackMotion a tréning správneho tempa švihu s Blast Motion.

Pri použití spomenutých technológií dokážem zistiť informácie, ktoré nie je možné zaznamenať na voľné oko alebo prostredníctvom video analýzy. Informácie viem potom aplikovať k efektívnejšej diagnostike a následnej intervencii v technike hry. Nemalú rolu tieto technológie hrajú aj pri samotnom procese zlepšovania techniky za použitia živého „biofeedback” módu ktorý dáva klientovi/klientke spätnú väzbu pomocou audio signálu pri dosiahnutí správnej polohy/pohybu tela.